37 % av alle testede kabler oppfyller
ikke kravene til gjeldende standarder

Nesten halvparten av de kablene som ikke oppfyller kravene har alvorlige feil som ofte er årsaken til brann. Les mer om de alarmerende testresultatene nedenfor.

Introduksjon Hva er en safe cable? Tester og resultater