fire-story-contentimg2Alle kabler er ikke like

Samfunnet vårt krever i dag uendelige mengder elektrisitet, og da trenger man kabler. Store mengder kabler. Selv om kabler kan se like ut på innsiden, er det ofte store forskjeller på kvalitet og sikkerhet. Safecables.no er opprettet for å vise denne forskjellen, og fortelle hvorfor man burde tenke seg nøye om før man velger en billig kabel av dårlig kvalitet.

Kabler kan drepe

På verdensbasis dør tusenvis av mennesker hvert år på grunn av brann, og titusener blir skadet. Kostnadene er enorme. De fleste dødsfall forårsaket av brann skjer i private boliger og leiligheter.

Mange av disse brannene – og dødsfallene – har utspring i elektriske feil og på grunn av kabler med dårlig kvalitet. Selv om kablene med dårlig kvalitet ikke skulle være årsaken til brannen, er de ofte grunnen til at flammene sprer seg raskt. De skiller også ut sort og giftig røyk som tar liv hvis den blir innåndet. Denne røyken gjør også evakuering svært vanskelig da sikten raskt blir dårlig. Folk kommer seg ikke ut, og kabler med dårlig kvalitet blir indirekte årsaken til at flere dør.

fire-story-contentimgVi bryr oss!

Ny teknologi, byer som utvider seg og en generell befolkningsøkning øker behovet for elektrisitet. Vi bygger høyere bygninger, nye skoler, sykehus, sportsarenaer mm. Enhver konstruksjon, enten det er bygninger, bruer, maskiner eller undergrunnsbaner, trenger elektrisitet. Og kabler, store mengder kabler.

Her er det mange viktige valg å ta, og store kostnader. Det kan være fristende å velge billige kabler. Det vil imidlertid være et lite ansvarsfullt valg, i verste fall et valg med døden til følge. I det lange løp kan det også vise seg at de billige kablene ikke er kostnadsbesparende.

Vi vil vise deg hva billige kabler med feil og mangler kan forårsake under en brann. Videre hvorfor «safe cables» er et bedre og smartere alternativ for mennesker, miljø og eiendom.

 

Hva er en safe cable? Tester og resultater