Heiskabler årsak til at universitet brant til grunnen

Overopphetede kabler forårsaket flammer som brant ned et 142 år gammelt universitet i Istanbul, Tyrkia i 2013. I begynnelsen var brannen såpass liten at brannmennene var på retur. Flammene hadde imidlertid spredd seg med kablene og etter veldig kort tid sto hele taket i brann.

Les hele historien på The Hürriyet Daily News