Tester og resultater

Sammenligningstester, oktober 2014

I en «case studie» ble prøver fra 11 kabelprodusenter testet. 49 av 134 prøver besto ikke testene. I 23 tilfeller var avvikene kritiske!

Les mer