Om

Kabler av dårlig kvalitet invaderer markedet. Denne utviklingen er en trussel for mennesker, miljø og eiendom. For kabelprodusenter som tar situasjonen på alvor dreier dette seg nå om at vi alle må vise ansvar og være til å stole på.

For å gjøre alle som har en interesse for kabel klar over hva som foregår, har Prysmian Group opprettet Safecables.com. Draka Norsk Kabel følger opp, og har oversatt denne siden (Safecables.no). Målet er å gjøre våre interessenter klar over hva lavkvalitetskabler kan forårsake av skader på liv, miljø og eiendom.

Vi bryr oss!